آشنایی با مسئولین تشکلهای دانشجویی
ردیف نام ونام خانوادگی مسئول رشته تحصیلی
1 احمد علیپور بسیج دانشجویی حقوق                      
2 صدیقه هاشم زاده کانون هلال احمر حقوق                     
3 میلاد عمادی فیلم وعکس                                                       کامپیوتر