دانشگاه پیام نورگناوه درمهرماه سال 1378 رسما فعالیت خودرابا رشته مدیریت بازرگانی وتعداد 45 دانشجو آغازنمود
درحال دررشته حقوق - حسابداری- شیمی کاربردی- مدیریت بازرگانی - مدیریت دولتی - کامپیوتر - فناوری اطلاعات - اقتصادکشاورزی - شیلات- محیط زیست - ادبیات فارسی - مترجمی زبان انگلیسی
علوم اجتماعی - جغرافیا - مهندسی معماری درمقطع کارشناسی فعالیت می نماید.
تعداد اعضای هیات علمی 11 نفر
امکانات
1- سالن ورزشی
2- کتابخانه
3- نمازخانه مجهز
4- لابراتور زبان
5- کارگاه کامپیوتر1و2
6- آزمایشگاه شیمی وفیزیک
7- استاسرا
آشنایی باروسای دانشگاه