مشخصات اعضای هیات علمی
 
تصویر
نام ونام خانوادگی
مدرک
رشته
رتبه
 
 
 
 
 
محمدنادرشریفی
کارشناسی ارشد
زبان وادبیان فارسی
مربی
 
 
 
 
غلامرضا امینی نژاد
دکتری
جغرافیابرنامه ریزی
استادیار
 
 
 
 
آمنه عباسی
کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی
مربی  
 
 
 
 
محبوبه ابراهیمی
دکتری
مهندسی کشاورزی
استادیار
 
 
 
 
پرستو دولابی
کارشناسی ارشد
الهیات ومعارف اسلامی
مربی  
 
 
 
 
احمدرضاونکی شلمزاری
کارشناسی ارشد
حقوق جزا
مربی
 
 
 
 
امیرجلیلی
کارشناسی ارشد
حسابداری
مربی  
 
 
 
 
احمدطاهری
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی
مربی  
 
 
 
 
مجید قربانی  
کارشناسی ارشد
اقتصادکشاورزی
مربی
 
 
 
 
مهدی نامدارزادگان
کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات
مربی
معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه در این صفحه قرار می گیرد.