صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
جستجو
رويدادها
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
منو
همايش ها
ورود
همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی»
زمان: دوشنبه 30 شهريور 1394
مكان:
1394/6/14 شنبه
همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی» در دانشگاه پیام نور استان گیلان
برگزرای همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی» توسط دانشگاه پیام نور استان گیلان در تاریخ اول خردادماه سال 1395

.

آدرس سایت کنفرانس: www.icihpnu.com
 
امتیاز دهی